Τηλέφωνο: (+357) 22 465800

info@gimakris.com

05/12/2018 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2015

Ο Αντώνης Τεμένος και ο James Δημητρίου έχουν παρακολουθήσει στις 05/12/2018 σεμινάριο με τίτλο «Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015» το οποίο διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου.

 

Το σεμινάριο κάλυψε τα πιο κάτω θέματα:

 

  • Εισαγωγή στους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996-2015
  • Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015
  • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
  • Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
  • Διαχείριση Κινδύνων στο Εργοτάξιο

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ QMMERCE